ആധാർ സൗജന്യമായി പുതുക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം

കോഴിക്കോട് : ആധാർ വിവരങ്ങൾ ഇനി സൗജന്യമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി. ആധാർ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും തിരുത്താനും സൗജന്യമായി സാധിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഈ മാസം 14 ആണ്. നേരത്തെ ജൂൺ 14വരെയായിരുന്നു ആധാർ വിവരങ്ങൾ തിരുത്താൻ സമയം അനുവദിച്ചത്. അത് പിന്നീട് മൂന്ന് മാസം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കുയായിരുന്നു.

സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ആധാർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. പല രേഖകളും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിനകം തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പാൻ, പിഎഫ് പോലുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർ ആവശ്യമാണ്. myaadhaar.uidai.gov.in വെബ് സൈറ്റ് വഴി ആധാർ വിവരങ്ങൾ ആധാർ ഉടമകൾക്ക് നേരിട്ട് സൗജന്യമായി തിരുത്താം. എന്നാൽ അക്ഷയ സെന്ററുകൾ വഴി ഇത് ചെയ്യാൻ 50 രൂപ നൽകണം.

ആധാർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ അതിലെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ പുതിയ സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആധാർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആധാർ ഏജൻസിയായ യുഐഡിഎഐ (യൂണിഫൈഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോററ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ) പറയുന്നത്. ആധാർ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരം ഒരു നീക്കം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *