സ്വർണത്തിന് പവന് 800 രൂപ കൂടി.

സ്വർണവിലയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് 800 രൂപയുടെ വൻ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇതോടെ 46000 ന് മുകളിൽ വീണ്ടും പവൻ വില എത്തി.

46,120 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ വർധിച്ച് 5765 രൂപയായി.

ഒരാഴ്ചയായി ഏകദേശം 1800 രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില വർധിച്ചത്.

ഡിസംബർ 4 ന് സ്വർണവില 47,080 രൂപയിലേക്ക് കുതിച്ച് റെക്കോർഡിട്ടിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഡിസംബർ 13നായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറ‍ഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
45,320 രൂപയായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറ‍ഞ്ഞ നിരക്ക്.

ഓഹരി വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റം അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വർണ വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *